ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Πληροφορίες Μαθήματος

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή αρχών βασικού σχεδιασμού διεργασιών φυσικών διαχωρισμών, με έμφαση στον πλήρη βασικό σχεδιασμό αποστακτικών στηλών πολυσύνθετων μιγμάτων και νέων διεργασιών διαχωρισμού.

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος είναι η ακόλουθη:

  • Εισαγωγή: Γενικά περί διεργασιών διαχωρισμού. Κριτήρια επιλογής. Διεργασίες απόσταξης. Στάδια υπολογισμού αποστακτικών στηλών.
  • Ισορροπία Φάσεων Ατμών/Υγρού και Αερίου/Υγρού: Πραγματικά μίγματα. Συντελεστές ενεργότητας. Εξεύρεση δεδομένων ισορροπίας. Διεύρυνση περιορισμένου αριθμού δεδομένων. Λόγος ισορροπίας Κ υδρογονανθράκων, θεωρητικός υπολογισμός και ημιεμπειρικά διαγράμματα.
  • Απλές Αποστάξεις: Σημείο έναρξης βρασμού, σημείο έναρξης υγροποίησης, απόσταξη ισορροπίας, διαφορική απόσταξη.
  • Κλασματική Απόσταξη: Αριθμός θεωρητικών βαθμίδων. Εκλογή των συνθηκών λειτουργίας. Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού. Αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού.
  • Υδραυλική Αποστακτικών Στηλών: Εκλογή τύπου δίσκων και πληρωτικών υλικών. Διάμετρος στήλης. Βαθμός απόδοσης διαχωρισμού.
  • Έλεγχος Λειτουργίας: Αυτόματη ρύθμιση αποστακτικών στηλών. Μεταβλητές σχεδιασμού και ελέγχου.
  • Ενεργειακές Απαιτήσεις: Ενεργειακός και εξεργειακός βαθμός απόδοσης αποστακτικής στήλης. Εξοικονόμηση ενέργειας σε αποστακτικές στήλες.
  • Κόστος-Αριστοποίηση σχεδιασμού: Στοιχεία κόστους αποστακτικών στηλών.
  • Λειτουργία Αποστακτικών Στηλών: Παραλαβή και δοκιμαστική λειτουργία αποστακτικών στηλών. Ανάλυση και επισήμανση λειτουργικών προβλημάτων. Όρια λειτουργίας αποστακτικής στήλης σε συνθήκες ή διαχωρισμούς διαφορετικούς από του σχεδιασμού. Βελτιστοποίηση λειτουργίας. Στοιχεία ασφάλειας.
  • Νέες Μέθοδοι διαχωρισμού - Υπερκρίσιμη εκχύλιση: Η ανάγκη ανάπτυξης νέας τεχνολογίας διαχωρισμού. Η προσέγγιση ανάπτυξης. Ισορροπία Φάσεων σε Υπερκρίσιμα Ρευστά. Εκλεκτικότητα - Συνδιαλύτες. Μελέτη της διεργασίας της υπερκρίσιμης εκχύλισης -  Επίδραση των λειτουργικών παραμέτρων της διεργασίας. Μοντελοποίηση της υπερκρίσιμης εκχύλισης. Ειδικές εφαρμογές της τεχνολογία της υπερκρίσιμης εκχύλισης (κατεργασία εδάφους για την απομάκρυνση τοξικών ουσιών, παρασκευή υπέρλεπτων σωματιδίων κ.α.)

Εξάμηνο : 7o

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/mad/

Διδάσκοντες : Κ. Μαγουλάς, Ε. Βουτσάς


Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Οδηγός Σπουδών > Πληροφορίες Μαθήματος 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής