ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Πληροφορίες Μαθήματος

Σχεδιασμός Οργανικών Βιομηχανιών
Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ

 1. Εμβάθυνση στο σχεδιασμό Οργανικών Βιομηχανιών (ΟΒ) με χρήση της χημικομηχανικής μεθοδολογίας. Τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή αξιολόγηση.
 2. Έμφαση στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων που αφενός θα είναι αποδεκτές από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη, και αφετέρου θα έχουν τόσο διεθνές όσο και Ελληνικό ενδιαφέρον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εισαγωγή στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό ΟΒ - ανασκόπηση απαιτούμενων παραμέτρων και στοιχείων
 • Μεθοδολογία συγκέντρωσης ή/και εκτίμησης στοιχείων
 • Σχεδιασμός σε επίπεδο Βασικής Παραγωγικής Μονάδας (ΒΠΜ, Unit Process)
 • Χημικές, θερμοδυναμικές, κινητικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές
 • Παραδείγματα σχεδιασμού ΒΠΜ στην τάξη
 • Σχεδιασμός σε επίπεδο ολοκληρωμένης ΟΒ
 • Το πρόβλημα της σύνθεσης δικτύων ΒΠΜ
 • Παραδείγματα σχεδιασμού ΟΒ στην τάξη
 • Σχεδιασμός εναλλακτικών συστημάτων ΟΒ με χρήση νέων πρώτων υλών/νέων τεχνολογιών/νέων προϊόντων (π.χ., ολεοχημική ΟΒ, σακχαροεστέρες κ.α.)
 • Παραδείγματα σχεδιασμού τέτοιων συστημάτων στην τάξη
 • Παρουσιάσεις επιλεγμένων επιλεγμένων θεμάτων από Ομάδες Φοιτητών

Εξάμηνο : 8o

Ιστοσελίδα : http://ecourses.chemeng.ntua.gr/courses/oid/

Διδάσκοντες : Δ. Χατζηαβραμίδης


Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Οδηγός Σπουδών > Πληροφορίες Μαθήματος 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής