ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Πληροφορίες Μαθήματος

Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά
Περιγραφή
Πολυμερή υλικά : Γενική επισκόπηση οργανικών και ανόργανων πολυμερών υλικών. Δομή και ιδιότητες πολυμερών υλικών. Πολυμερή υψηλού μέτρου ελαστικότητας / αντοχής. Πολυμερή με ειδικές ηλεκτρικές ιδιότητες - Ημιαγώγιμα / αγώγιμα οργανικά πολυμερή. Μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερικά βιοϋλικά - Βιοϊατρική μηχανική - Από την βιολογία στα υλικά.
Σύνθετα υλικά : Γενική επισκόπηση συνθέτων υλικών. Μέσα ενισχύσεως. Πολυμερική, κεραμική, μεταλλική μήτρα. Κατασκευαστικές μέθοδοι συνθέτου υλικού πολυμερικής μήτρας.

Εξάμηνο : 8o

Φύλλο Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ι. Σιμιτζής, Λ. Ζουμπουλάκης


Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Οδηγός Σπουδών > Πληροφορίες Μαθήματος 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής