ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Πληροφορίες Μαθήματος

Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων
Περιγραφή
Το μάθημα «Σχεδιασμός τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό των τροφίμων και διευρύνει τις γνώσεις στη συντήρηση των Τροφίμων που αποτελεί τομέα αιχμής για το χημικό μηχανικό. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό του εργοστασίου τροφίμων, της δομής της βιομηχανίας τροφίμων, της διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων μέσω των αντίστοιχων συστημάτων ISO 9001 και HACCP και των στατιστικών ελέγχου ποιότητας, καθώς και η εξοικείωση με τα θέματα αυτά στο εργαστήριο, η εμπέδωσή τους μέσω υπολογιστικών θεμάτων και η προσέγγιση της σχετικής βιβλιογραφίας και των μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων μέσω χρήσης Η/Υ.

Εξάμηνο : 9o

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/sbt/

Φύλλο Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Τζιά, Β. Ωραιοπούλου, Π. Ταούκης


Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Οδηγός Σπουδών > Πληροφορίες Μαθήματος 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής