ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Πληροφορίες Μαθήματος

Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία
Περιγραφή
Εμβάθυνση σε θέματα Ανόργανης Χημείας, κυρίως τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Χημεία, Δομή, Ιδιότητες και Τεχνολογικές Εφαρμογές των Υδριδίων, των Στοιχείων της ΙΙΙ Ομάδας (σύγκριση βορίου-αλουμινίου ) της IV Ομάδας (σύγκριση άνθρακα- πυριτίου-γερμανίου) της VI Ομάδας (οξείδια, θερμοδυναμική τους και διαγράμματα Ellingham). Εισαγωγή στη Χημεία Στερεάς Κατάστασης (κρυσταλλικές δομές, χημικοί δεσμοί σε στερεά, αταξίες δομής, μη στοιχειομετρικές ενώσεις). Ηλεκτρονικές και μαγνητικές ιδιότητες μη στοιχειομετρικών ενώσεων. Ημιαγωγοί, Υπεραγωγοί Υψηλών Θερμοκρασιών. Ζεόλιθοι. Οργανομεταλλική Χημεία, δεσμοί μετάλλου-μετάλλου και μεταλλικές πλειάδες. Στοιχεία μεταπτώσεως και Λανθανίδες. Σύγχρονες θεωρίες και εφαρμογές για τους δεσμούς στα σύμπλοκα.

Εξάμηνο : 7o

Ιστοσελίδα : http://ecourse.lib.ntua.gr/NODE/L0/1424.html

Διδάσκοντες : Α. Μουτσάτσου, Γ. Κακάλη, Χ. Αργυρούσης


Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Οδηγός Σπουδών > Πληροφορίες Μαθήματος 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής