ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Πληροφορίες Μαθήματος

Διαδικασίες Παραγωγής Νέων Ανόργανων Υλικών
Περιγραφή
Προηγμένα κεραμικά. Τύποι κεραμικών. Ομαδοποίηση. Συνθετικές πρώτες ύλες για κεραμικά. Διαδικασίες παραγωγής. Ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, μαγνητικές, θερμικές και χημικές ιδιότητες. Οπτικές ίνες. Βιολογικές εφαρμογές. Βιολογική πρακτική (Βιοκεραμικά). Βιοϊατρικά υλικά. Μηχανικές ιδιότητες των σημερινών κεραμικών. Κεραμικά στελέχη για μηχανές και αυτοκίνητα. Κοπή, άλεση, γυάλισμα, διαδικασίες Laser.Τεχνικές Sol-gel για κεραμικά και ζεολίθους. Ανόργανα πολυμερή.

Ηλεκτροκεραμικά. Αταξίες δομής σε ιοντικούς κρυστάλλους. Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μικτούς αγωγούς. Δομές κεραμικών οξειδίων με ιοντική/ ή ηλεκτρονική αγωγιμότητα.

Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα. Εισαγωγή στα φουλερένια, συνθετικές τεχνικές και χαρακτηρισμός. Χημικές και φυσικές ιδιότητες. Φουλερίδια των αλκαλικών μετάλλων και των αλκαλικών γαιών. Νανοσωλήνες άνθρακα. Εισαγωγή στους νανοσωλήνες, δομές, συνθετικές τεχνικές και χαρακτηρισμός. Χημικές, φυσικές, μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες - εφαρμογές.

Εξάμηνο : 9o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1012/

Διδάσκοντες : Β. Ρηγοπούλου-Κασελούρη, Κ. Κορδάτος, Χ. Φτίκος, Χ. Αργυρούσης


Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Οδηγός Σπουδών > Πληροφορίες Μαθήματος 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής