ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Πληροφορίες Μαθήματος

Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού
Περιγραφή
Παραμετρική αριστοποίηση διεργασιών και συστημάτων, τεχνικές αριστοποίησης, δομική αριστοποίηση, ενεργειακή ολοκλήρωση, ολοκληρωμένο θέμα σχεδιασμού.

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Μαθηματική προτυποποίηση και εμβάθυνση στο Σχεδιασμό
  • Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων Αλγεβρικών Εξισώσεων
  • Αριστοποίηση Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής (΄Ερευνα Γραμμής)
  • Αριστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών
  • Μαθηματικός Προγραμματισμός (Αριστοποίηση με Περιορισμούς)
  • Στοιχεία Δομικής Αριστοποίησης
  • Διακριτές Μεταβλητές και Αριστοποίηση
  • Τοπική Έρευνα
  • Κατασκευαστικοί Αλγόριθοι
  • Ευρετικοί Αλγόριθμοι

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Χ. Κυρανούδης


Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Οδηγός Σπουδών > Πληροφορίες Μαθήματος 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής