ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Μαθήματα Εμβαθύνσεων

Μάθημα Εξάμηνο
Εμβάθυνση στη "Μηχανική Διεργασιών"
Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7
Ενεργειακή Ανάλυση Βιομηχανικών Συστημάτων 8
Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων 8
Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής 9
Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού 9
Εμβάθυνση στα "Υλικά"
Σχέση Δομής - Ιδιότητες Υλικών 7
Μεταλλικά Υλικά 8
Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά 8
Δομικά Υλικά 9
Φθορά και Προστασία Υλικών 9
Εμβάθυνση στις "Οργανικές Βιομηχανίες"
Πετροχημική Βιομηχανία 7
Σχεδιασμός Οργανικών Βιομηχανιών 8
Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών Ι 8
Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών 9
Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ 9
Εμβάθυνση στις "Ανόργανες Βιομηχανίες"
Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία 7
Τεχνική Ανόργανων Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών 8
Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών 8
Διαδικασίες Παραγωγής Νέων Ανόργανων Υλικών 9
Ανόργανες Βιομηχανίες (Μελέτες Περιπτώσεων) 9
Εμβάθυνση στα "Τρόφιμα - Βιοτεχνολογίες"
Βιοχημική Μηχανική 7
Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον 8
Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων 8
Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία 9
Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων 9

Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Εμβαθύνσεις 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής