ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Γενική Οργάνωση της Σχολής

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών λειτουργεί ως αυτοτελής Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ανώτερα διοικητικά όργανα του Ε. Μ. Πολυτεχνείου είναι η Σύγκλητος και το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Στη Σύγκλητο συμμετέχουν αυτοδικαίως ο Πρόεδρος του Τμήματος και δύο εκλεγμένοι εκπρόσωποι του: ένα μέλος ΔΕΠ, που εκλέγεται (μαζί με τον αναπληρωτή του) κάθε φορά από άλλη βαθμίδα από το σύνολο των μελών ΔΕΠ της Σχολής, και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Τα όργανα διοίκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών, όπως και των άλλων Σχολών, είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Σχολή αποτελείται από τέσσερις Τομείς:

  1. Χημικών Επιστημών
  2. Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
  3. Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
  4. Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών.

Κάθε Τομέας διοικείται από ένα εκλεγμένο Διευθυντή. Οι τέσσερις Διευθυντές των Τομέων μαζί με το Προεδρείο και αντιπρόσωπο των φοιτητών, αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής.

Αρχική Σελίδα > Η Σχολή > Οργάνωση 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής