ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Περιγραφή Εργαστηρίου

Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών

Το Εργαστήριο υποστηρίζει εργαστηριακά τα μαθήματα:

  • Τεχνική ρευστών και σωματιδίων
  • Τεχνική θερμικών διεργασιών
  • Τεχνική διεργασιών μεταφοράς μάζας

και καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων:

  • Σχεδιασμός Χημικών Εργοστασίων
  • Προχωρημένη τεχνική φυσικών διεργασιών

Η διδασκαλία συμπληρώνεται με σειρά υπολογιστικών θεμάτων.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις αναφέρονται σε μετρήσεις ροής ρευστών σε αγωγούς, κοκκομετρικές αναλύσεις, διήθηση, εναλλαγή θερμότητας, εξάτμιση, ξήρανση, μεταφορά μάζας, κλασματική απόσταξη και υδραυλική αποστακτικών δίσκων και στηλών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μελέτη της θερμοδυναμικής των τροφίμων, όπου ερευνώνται οι θερμοφυσικές ιδιότητες των ελληνικών γεωργικών προίόντων και η συμπεριφορά τους σε συνθήκες ξήρανσης και αποθήκευσης. Για το σκοπό αυτό μελετώνται οι καμπύλες ισόθερμης ρόφησης και ανάλογες τεχνικές για την προσαρμογή τους σε υπάρχουσες εξισώσεις. Η ξήρανση των γεωργικών προϊόντων γίνεται με τη χρήση ηλιακής ενέργειας. Επίσης ερευνάται ο σχεδιασμός διαφόρων διεργασιών με ταυτόχρονη οικονομική αριστοποίηση. Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος αφορούν κυρίως αποστακτικές στήλες, κλίνες ρόφησης και κλίνες σωματιδίων αποθήκευσης θερμότητας.

Πήγαινε στην Σελίδα του Εργαστηρίου
Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Εργαστήρια > Περιγραφή Εργαστηρίου 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής