ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Περιγραφή Εργαστηρίου

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας έχει την ευθύνη της εργαστηριακής υποστήριξης και διεξαγωγής των ασκήσεων 3ου και 4ου εξαμήνου σπουδών των Χημικών Μηχανικών στο υποχρεωτικό μάθημα "Οργανική Χημεία".

Το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ασχολείται ερευνητικά με τα εξής θέματα:

Σύνθεση και δομή Οργανικών ενώσεων:

  • Εξετάζονται μέθοδοι σύνθεσης ετεροκυκλικών ενώσεων (πυρρολιδινόνες, γ-λακτόνες, ισο-θειαζολόνες. Οξαθειαζόλια, θειαδιαζόλια, τετραμικά οξέα).

  • Μελετώνται αντιδράσεις ακυλιώσεως ενώσεων ενεργού μεθυλενίου με ενεργοποιημένα παράγωγα απλών οξέων και αμινοξέων εναντιοεκλεκτικά καθώς και η μετατροπή τους σε παράγωγα ανάλογα φαρματοδυναμικά δραστικών ενώσεων.

Σύνθεση νέων μορίων με πιθανές ημιαγώγιμες ιδιότητες

  • Αντιδράσεις και φασματοσκοπική μελέτη οργανικών ενώσεων. Εξετάζονται αντιδράσεις σχηματισμού Ανορστεροειδών και αντιδράσεις συμπυκνώσεως κυκλικών κετονών και στεροειδών κετονών με ενώσεις ενεργού μεθυλενίου. Μελετάται η γεωμετρία των προϊόντων συμπυκνώσεως και η διαμόρφωση του υποκαταστάτου 17βστεροειδών μορίων με φασματοσκοπικές μεθόδους.

  • Εξετάζονται μέθοδοι σύνθεσης και τετραμικών οξέων, καθώς και αντιδράσεις μεταθέσεως ισοθειαζολονών υπό την επίδραση βασικών αντιδραστηρίων. Μελετάται η δομή των προϊόντων αυτών όπως και η ταυτομέρεια γ-κετοναμιδίων και υδροξυπυρρολιδινονών με φασματοσκοπικές μεθόδους.
Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Εργαστήρια > Περιγραφή Εργαστηρίου 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής