ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Περιγραφή Εργαστηρίου

Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών
 • Το εργαστήριο καλύπτει την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
 • Μηχανική Πολυμερών (6ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών)
 • Επιστήμη των Πολυμερών (7ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών, Κατεύθυνση Οργανικές Βιομηχανίες) με 10 εργαστηριακές ασκήσεις στην παραγωγή, μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων, σχεδιασμό και ανακύκλωση πολυμερών.
 • Τεχνική των Πολυμερών (8ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών, Κατεύθυνση Οργανικές Βιομηχανίες) με 10 εργαστηριακές ασκήσεις στις τεχνολογίες μορφοποίησης/ τροποποίησης και χαρακτηρισμού πολυμερών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου ιστορικά αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές:

 1. Διεργασίες πολυμερισμού – Τεχνολογία Πολυαμιδοποιήσεων.
 2. Ανάπτυξη και σχεδιασμός τεχνολογιών ανακύκλωσης και διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων.
 3. Μελέτη και σχεδιασμός υλικών συσκευασίας από πολυμερή –Μετανάστευση προσθέτων σε τρόφιμα και φάρμακα.
 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιοϊατρικών πολυμερών.
 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μάκρο- και Νάνο- Συνθέτων Υλικών Πολυμερικής Βάσης.

Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται και πιλοτικές συσκευές βιομηχανικής επεξεργασίας πολυμερών (μονάδα έγχυσης, διάταξη μορφοποίησης με εκβολή, εσωτερικός αναμεικτήρας, κυλινδρόμυλος κλπ), όπου συμπληρώνεται η εργαστηριακή εκπαίδευση των σπουδαστών.

Οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών προς τρίτους αναφέρονται σε:

 1. Δυνατότητα βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε κατασκευές από πολυμερή υλικά. Χορήγηση σχετικής εκθέσεως-Πιστοποιητικών.
 2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) σε φορείς σχετιζόμενους με χρήση πλαστικών, ιδιαίτερα σε θέματα συναφή με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
 3. Δυνατότητα οργάνωσης συνεδρίων-σεμιναρίων επιμόρφωσης στην περιοχή των πολυμερών υλικών.
Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Εργαστήρια > Περιγραφή Εργαστηρίου 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής