ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια της Σχολής είναι κατανεμημένα στους Τομείς και λειτουργούν υπό την ευθύνη και επίβλεψή τους.

Τα θεσμοθετημένα εργαστήρια της Σχολής είναι τα εξής :

Τομέας Χημικών Επιστημών

Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας
Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς
Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλών
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
Πήγαινε στoν Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων
Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Εργαστήρια 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής