ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Ανακοινώσεις

13 Σεπ 2011 : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οι διευκρινήσεις αυτές επιχειρούν να απαντήσουν στις κυριότερες ερωτήσεις που δέχεται τις τελευταίες ημέρες η Διοίκηση της Σχολής μας από Μέλη της Ακαδημαϊκής της Κοινότητας:

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ: Μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Νόμου 4009/6-9-2011 (επισυνάπτεται), για να είναι νομικά έγκυρες, οποιεσδήποτε αποφάσεις στο εξής των Διοικητικών Οργάνων της Σχολής θα πρέπει να βασίζονται τουλάχιστον σε διευκρινήσεις της Πρυτανείας του Ιδρύματος, σχετικά με την δικαιοδοσία και ισχύ των διαφόρων οργάνων, έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό νομιμοποίησης που χαρακτηρίζει την παρούσα φάση.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ: Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2011, οι εγγραφές αρχικά των Πρωτοετών και στη συνέχεια των υπόλοιπων Φοιτητών της Σχολής, καθώς και το σύνολο του προγράμματος της προπτυχιακής διδασκαλίας της Σχολής (μαθήματα, διδάσκοντες, εξετάσεις κτλ.) έχουν ήδη αποφασιστεί από τη Σχολή μας με βάση το «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο» (ΑΗ) του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012, που έχει επίσης εγκριθεί από την Σύγκλητο του ΕΜΠ. Επομένως, η εκπαιδευτική διαδικασία, στο βαθμό που ακολουθεί πιστά το ΑΗ, δεν συνδέεται με την εφαρμογή του νέου Νόμου.

  • ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Επομένως, για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε μεταβολή της ήδη εγκεκριμένης εκπαιδευτικής και εξεταστικής λειτουργίας βάσει του ΑΗ θα πρέπει να καλύπτεται από σχετική απόφαση της Συγκλήτου - όπως π.χ. έγινε με την αναβολή των εξετάσεων της πρώτης εβδομάδας – έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επίσης ο αναγκαίος συντονισμός με τις άλλες Σχολές του ΕΜΠ.

  • ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η απλούστερη και απόλυτα έγκυρη απάντηση στο ερώτημα που αφορά τις εξετάσεις των «Επί Πτυχίω» Φοιτητών της Σχολής μας είναι η εφαρμογή του ισχύοντος εγκεκριμένου προγράμματος εξετάσεων το συντομότερο δυνατόν, με παράλληλο αίτημα προς την Σύγκλητο για την κάλυψη της αναβολής των εξετάσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω καταλήψεων.

  • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ: Εννοείται ότι η πραγματοποίηση εξετάσεων οποιουδήποτε είδους στη Σχολή δεν είναι συμβατή με τον αποκλεισμό της πρόσβασης στο κτήριο – και στα γραφεία τους - των διδασκόντων, των εξεταστών και των επιτηρητών. Το ίδιο ισχύει με τις συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων και επιτροπών της Σχολής.

  • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ: Ήδη ξεκίνησαν, βάσει του ΑΗ, με την λειτουργία της Γραμματείας της Σχολής τη Δευτέρα, 12-9-2011, και θα είναι σκόπιμο να συνεχιστούν κανονικά, δίνοντας στα νέα Μέλη της Ακαδημαϊκής μας Κοινότητας ένα θερμό καλωσόρισμα (επισυνάπτονται σχετικές οδηγίες της Πρυτανείας του ΕΜΠ).

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ: Σε κάθε περίπτωση, στο εξής η καθημερινή λειτουργία της Γραμματείας της Σχολής είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των Φοιτητών (εγγραφές πρωτοετών, χορήγηση εγγράφων, πρακτική άσκηση κτλ.).

  • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Σε περίπτωση που η Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών θα είναι κλειστή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το Πρωτόκολλο της Κεντρικής Διοίκησης για την κατάθεση των εγγράφων και αιτήσεών τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Αρχική Σελίδα > Ανακοινώσεις 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής