ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Ανακοινώσεις

22 Ιουν 2012 : Οδηγίες για την εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης 2012

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2012, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:

Πριν την έναρξη της ΠΑ

1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΙΒΑΝ με τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού.

2) Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία της Σχολής για να δηλώσει το φορέα υποδοχής και την ακριβή περίοδο όπου θα εκτελέσει την ΠΑ. Επιπρόσθετα, πρέπει να δηλώσει και τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου του ΙΚΑ που έχει.

3) Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης με το ΕΜΠ, συμπληρώνεται και υπογράφεται η σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ.

Μετά τη λήξη της ΠΑ

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση (σε έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία), συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το φορέα υποδοχής, όπου θα αναφέρεται ότι είναι πρωτότυπη και μοναδική, στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές διάστημα ΠΑ και το ύψος της αποζημίωσης που δόθηκε στο φοιτητή ή θα αναφέρεται ότι «ο φοιτητής απασχολήθηκε αμισθί».

2) Έκθεση πεπραγμένων.

3) Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο φοιτητή.

4) Συμπληρωμένη αναφορά επόπτη φορέα υποδοχής (διατίθεται και στην αγγλική).

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Αρχική Σελίδα > Ανακοινώσεις 
© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής