ΑτζένταΕπικοινωνίαΣύνδεσμοιΑναζήτηση
Περιγραφή Μονάδας

Untitled Document

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διευθυντής: Διοικητικό Συμβούλιο Σχολής Χημικών Μηχανικών,
Εμ. Κούκιος, Καθηγητής (Πρόεδρος), Δ. Κέκος, Καθηγητής (Αντιπρόεδρος)

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Όξενκιουν-Πετροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια,
τηλ: +30 2107723094, φαξ: +30 2107724039, e-mail: oxenki@central.ntua.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Λυμπεροπούλου Θεοπίστη, ΕΕΔΙΠ,
τηλ: +30 2107723073, φαξ: +30 2107724039, e-mail:veralyb@chemeng.ntua.gr

Το Κέντρο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (γνωστό ως Οριζόντιο Εργαστήριο - ΟΕ) αποτελεί μία κοινή μονάδα εξυπηρέτησης των Εργαστηρίων της Σχολής Χημικών Μηχανικών, όπου έχουν συγκεντρωθεί και αξιοποιούνται επιστημονικά όργανα υψηλού κόστους.

Σκοπός της λειτουργίας του ΟΕ είναι:

 • η επιστημονική υποστήριξη του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού έργου της Σχολής Χημικών Μηχανικών (εκπαίδευση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδαστών και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων)

 • η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών υψηλής στάθμης σε φορείς και ιδιώτες.

Ο επιστημονικός εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα όργανα:

 • Ηλεκτρονιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) συζευγμένο με Στοιχειακό Μικροαναλυτή (EDAX),

 • Φασματόμετρο Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD),

 • Φασματόμετρο Φθορισμού Ακτίνων Χ (XRF),

 • Φασματόμετρο Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-OES),

 • Φασματόμετρο Μάζας με πηγή Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS),

 • Ιοντικός Χρωματογράφος (IC),

 • Συσκευή Μέτρησης Ολικού Άνθρακα (TC),

 • Υγρός Χρωματογράφος με Φασματόμετρο Μάζας (LC/MS/MS),

 • Αέριος Χρωματογράφος με Φασματόμετρο Μάζας (GC/MS),

 • Συσκευή Χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα (Microwave digestion).

Πήγαινε στην Σελίδα του Εργαστηρίου

© 2010 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Δημιουργία: Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής