Επιστήμη Πολυμερών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και ποσοτική περιγραφή των θερμικών, ρεολογικών, μηχανικών και διεπιφανειακών ιδιοτήτων των πολυμερών, των διαλυμάτων και των μειγμάτων τους με βάση τη χημική σύσταση και αρχιτεκτονική των μακρομοριακών αλυσίδων.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5289

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1098

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_8/FTM/5289_POLYM_SCIENCE_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Θ. Θεοδώρου, Κ. Μπέλτσιος, Λ. Ζουμπουλάκης

Εργαστήριο : Θ. Θεοδώρου, Π. Γεωργίου, Σ. Σούλης