ΕκλεγμένηΔιοίκησητηςΣχολής

Κοσμητεία της Σχολής:

Κ. Μαγουλάς, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής
Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα
Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Καθηγήτρια
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής
Π. Βασιλείου, Καθηγήτρια
Φ. Ζαννίκος, Καθηγητής
Δ. Καρώνης, Καθηγητής
K. Κορδάτος, Αναπλ. Καθηγητής
Κ. Κόλλια, Καθηγήτρια
Α. Τσακανίκας, Επίκ. Καθηγητής
Κ. Χατζηλυμπέρης, Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ
Ε. Κανελλοπούλου, Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Διευθυντές Τομέων :

Τομέας Χημικών Επιστημών
Ε. Παυλάτου, Καθηγήτρια
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Χ. Σαρίμβεης, Καθηγητής
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Λ. Ζουμπουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Π. Ταραντίλη, Καθηγήτρια