ΕκλεγμένηΔιοίκησητηςΣχολής

Κοσμητεία της Σχολής:

Κ. Μαγουλάς, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής
Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα
Λ. Ζουμπουλάκης, Καθηγητής
Δ. Καρώνης, Καθηγητής
K. Κορδάτος, Αναπλ. Καθηγητής
Κ. Κόλλια, Καθηγήτρια
Ε. Παυλάτου, Καθηγήτρια
Χ. Σαρίμβεης, Καθηγητής
Π. Ταραντίλη, Καθηγήτρια
Α. Τσακανίκας, Επίκ. Καθηγητής
Δ. Βασιλακόπουλος, Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
Π. Καρατζάς, Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Διευθυντές Τομέων :

Τομέας Χημικών Επιστημών
Ε. Παυλάτου, Καθηγήτρια
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Χ. Σαρίμβεης, Καθηγητής
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Λ. Ζουμπουλάκης, Καθηγητής
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Π. Ταραντίλη, Καθηγήτρια