Εκδηλώσεις

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤOΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ο Εορτασμός
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο ΕΜΠ. Η επέτειος αυτή συμπίπτει με περίοδο προβληματισμού για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, αλλά και αξιόλογων δραστηριοτήτων και μαζί σημαντικών προοπτικών της Σχολής στον εκπαιδευτικό, ερευνητικό, και κοινωνικο-οικονομικό τομέα.

Η Ιστορική Διάσταση του Εορτασμού
Οι στόχοι του Εορτασμού έχουν έντονα ιστορικό χαρακτήρα, καθώς επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, (α) η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Σχολής, με έμφαση στην αποτίμηση και την προβολή της ως σήμερα συμβολής της στην Οικονομία και την Κοινωνία, και (β) η διερεύνηση των προοπτικών για συνέχιση και αναβάθμιση της ιστορικής αυτής συμβολής στις σημερινές συνθήκες. Η Ιστορία της Σχολής αποτελεί λοιπόν μάθημα και μαζί έμπνευση για τον σχεδιασμό του Μέλλοντός της.

Το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο
Για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών, η Σχολή αποφάσισε τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου Στοιχείων και Αναμνήσεων, που θα λειτουργεί στον ιστότοπο της Σχολής, και όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι επισκέπτες του ιστοτόπου αυτού. Στο Αποθετήριο καλούνται να καταθέσουν στοιχεία - όπως φωτογραφίες και άλλο υλικό, αλλά και μαρτυρίες, αφηγήσεις, περιστατικά, σχόλια και ιστορίες - τόσο οι πολυάριθμοι Απόφοιτοι της Σχολής, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Σχολής (διδασκόμενοι, διδάσκοντες, άλλοι εργαζόμενοι, τωρινοί και παλαιότεροι), αλλά και οποιοσδήποτε άλλος έχει κάτι ιστορικού χαρακτήρα να καταθέσει που να αφορά τη Σχολή μας. 

Διαδικασία Συμβολής
Σας καλούμε λοιπόν να στείλετε, το συντομότερο δυνατόν, την κατάθεσή σας στο Αποθετήριό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://medialab.chemeng.ntua.gr/thimamai_100xronia/ η στο email: thimamai_100xronia@chemeng.ntua.gr  στο οποίο επίσης μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθειά μας για την κατάλληλη μετατροπή της συμβολής σας σε ηλεκτρονική μορφή, αν αυτό χρειάζεται, ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική ερώτηση. 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ