Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητικού συνεργάτη, που χρηματοδοτείται από κοινού από την Applied Process Company και την Enterprise Ireland, διατίθεται στην ομάδα Animal Cell Culture Technology της Σχολής Chemical and Bioprocess Engineering του University College Dublin (UCD). Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της θέσης είναι η ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για τη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων φαρμακευτικών συστημάτων βιοδιεργασιών.

Λεπτομέρειες στο σύνδεσμο https://www.jobs.ac.uk/job/BMK026/ucd-post-doctoral-research-fellow-level-1 ή στον κ. Τόπακα, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας