Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, πρόκειται να καλυφθεί μια θέση υποψήφιου διδάκτορα διπλωματούχου χημικού μηχανικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή κ. Κ. Παπασπυρίδη ή με την Λέκτορα κα. Σ. Βουγιούκα (τηλ. 2107722249, mvuyiuka@central.ntua.gr).

 

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ
Όνομα: newsdoc_432_27_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 255kb

Οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν έφεση σε υπολογιστικά θέματα διαμόρφωσης αλγορίθμων βελτιστοποίησης και διαχείρισης κατανεμημένων υπολογιστικών δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Κοκόση στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Κ. Αντώνησ Κοκόσης
Τηλ.: 2107724275
e-mail: akokossis@mail.ntua.gr

Τα θέματα σχετίζονται με την ανάλυση και το σχεδιασμό συστημάτων και αναφέρονται σε προβλήματα ολοκληρωμένου σχεδιασμού, διεργασίες βιοδιυλιστήριων και βιοανανεώσιμων, ανάλυση κύκλου ζωής, βιομηχανική συμβίωση, και τεχνικές και προχωρημένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης. Οι διπλωματικές δεν είναι στα πλαίσια Erasmus και διασφαλίζουν χρηματοδότηση απευθείας από το Ελβετικό πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον

Κ. Αντώνη Κοκόση
Τηλ.: 2107724275, e-mail: akokossis@mail.ntua.gr

Το θέμα είναι σχετικό με την ανάλυση διεργασιών σε βιοδιυλιστήρια και χρηματοδοτείται από Εθνικό Ελβετικό ερευνητικό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον

Κ. Αντώνη Κοκόση
Τηλ.: 2107724275, e-mail: akokossis@mail.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με :

τον Κ. Αντώνη Κοκόση
Τηλ.: 2107724275
e-mail: akokossis@mail.ntua.gr

ή τον κ.

Alberto Alva-Argaez, PhD, MBA
Senior Project Manager
Process Ecology Inc.
tel.: (403) 690 0550
e-mail: alberto@processecology.com

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Graduate Teaching and Research Assistantships
Όνομα: newsdoc_405_5_4_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 11kb
Πέμπτη, 05 Απριλίου 2012

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Position for Early Stage Researcher at CERTH
Όνομα: newsdoc_406_5_4_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 79kb

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

  Προκήρυξη
Όνομα: newsdoc_402_14_3_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 53kb

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Lecturer in Chemical Engineering position at University of Bradford
Όνομα: newsdoc_398_8_3_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 204kb