Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

  Θέση υποψήφιου διδάκτορα
Όνομα: Recruitment Statement_GK.pdf, Ανέβηκε: 12/12/2019 11:59, Μέγεθος: 37kb

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

  Ανακοίνωση
Όνομα: Job Opening_Engineering Graduate Opportunities.pdf, Ανέβηκε: 2/12/2019 10:50, Μέγεθος: 305kb

Ιnformation can be found here (english text at the bottom): https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/personal/stellen/211040_20_EPu.php

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Θέση για διδακτορικό στο ΙΝP Toulouse
Όνομα: PhD offer at LGC for AlSiCal project-1.pdf, Ανέβηκε: 18/11/2019 17:22, Μέγεθος: 589kb

Το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ερευνητές με σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Πειραματική και θεωρητική μελέτη σχετική με το αντικείμενο των έργων (φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού, μοντελοποίηση και προσομοίωση διεργασιών)
 • Σύνταξη παραδοτέων και εκθέσεων
 • Προετοιμασία και πραγματοποίηση παρουσιάσεων
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου και επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Εμπειρία και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Συνεκτιμώμενα στοιχεία επιλογής είναι:

 • Το επίπεδο σπουδών που προκύπτει από το βαθμό διπλώματος, το βαθμό της διπλωματικής εργασίας και το σύνολο της βαθμολογίας.
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια.
 • Συστατικές επιστολές και ότι άλλο στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στον Καθ. Κωνσταντίνο Μαγουλά (mag@chemeng.ntua.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθ. K. Μαγουλά, τηλ. 210 7723152

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

Ζητείται διπλωματούχος μηχανικός (μηχανολόγος ή χημικός ή ηλεκτρολόγος), από γνωστή εταιρία εμπορίας οδοντιατρικών – οδοντοτεχνιτών ειδών, με εμπειρία σε 3D printing για τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-7775.110, 929
Mail: sales@dentalcom.gr

  Προκήρυξη θέσης εργασίας
Όνομα: Θέση συνεργάτη.pdf, Ανέβηκε: 30/9/2019 10:32, Μέγεθος: 196kb
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Όνομα: Πρόσκληση για ερευνητή στο ΓΠΑ 3-9-2019.pdf, Ανέβηκε: 6/9/2019 16:16, Μέγεθος: 190kb

Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις αμοιβόμενων μεταπτυχιακών υποτρόφων στα Πλαίσια 2 έργων ΕΛΙΔΕΚ στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πληροφορίες στα συνημμένα.

  Rheology
Όνομα: Rheology_gr.pdf, Ανέβηκε: 5/8/2019 12:32, Μέγεθος: 707kb
  Biomechanics
Όνομα: Biomechanics_gr.pdf, Ανέβηκε: 5/8/2019 12:33, Μέγεθος: 709kb

Η θέση αφορά τη Γραμματειακή Υποστήριξη και Διοικητική Διαχείριση Ερευνητικών Έργων της μονάδας Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη και κατάθεση συμβάσεων και αμοιβών της ερευνητικής ομάδας.
 • Υποστήριξη στην οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών έργων.
 • Επικοινωνία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.
 • Οργάνωση ταξιδιών και συμμετοχής των ερευνητών σε συνέδρια και συναντήσεις.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων ερευνητικής ομάδας.
 • Υποστήριξη στο διοικητικό έργο της μονάδας.
 • Διαχείριση ιστοσελίδας της μονάδας.

Θα προτιμηθούν Πτυχιούχοι Μηχανικοί ή Θετικής Κατεύθυνσης ΑΕΙ/ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία σε διοικητική /γραμματειακή θέση και εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων.

Η αμοιβή γίνεται από Ερευνητικά Προγράμματα και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η έναρξη επαγγέλματος σε ΟΑΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ.

Παρακαλείστε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hsarimv@central.ntua.gr .

  Περιγραφή Θέσης
Όνομα: Job Description.pdf, Ανέβηκε: 10/7/2019 10:24, Μέγεθος: 546kb