Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση. Eπισημαίνονται τα εξής:

1) To "Zurich Heart" project υποστηρίζεται οικονομικά από το Stavros Niarchos Foundation

2) "We particularly encourage Greek nationals to apply for the positions"

  Open Doctoral Positions at ETH Zurich
Όνομα: Zurich_Heart_PhD Positions.pdf, Ανέβηκε: 21/4/2018 12:53, Μέγεθος: 894kb

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στη ΣΕΜΦΕ
Όνομα: aggelia_semfe.pdf, Ανέβηκε: 17/4/2018 08:49, Μέγεθος: 591kb

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

  Θέσεις ερευνητικής εργασίας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Όνομα: ekdilosi_endiaferontos.pdf, Ανέβηκε: 22/3/2018 12:40, Μέγεθος: 414kb
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
  PhD thesis position
Όνομα: Available PhD thesis position in Thermodynamics_2018.pdf, Ανέβηκε: 21/3/2018 17:36, Μέγεθος: 318kb

H ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα προσλάβει νέους πτυχιούχους από τον κλάδο των Χημικών Μηχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος Management Trainees Program.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση ψάχνει για απόφοιτους με μεταπτυχιακές σπουδές, εργασιακή εμπειρία μέχρι 3 χρόνια το πολύ και ηλικία έως 32 ετών.

Περισσότερα: http://www.lafarge.gr/wps/portal/gr/el/8_4-Working_for_Lafarge

Το Εργαστήριο Μηχανικής Πολυμερών και Βιοχημικών Συστημάτων στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),  διαθέτει μία θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης έως και τρία έτη. Το αντικείμενο του έργου

Υπολογιστική Μηχανική Βιοϊατρικών και Βιολογικών Συστημάτων

συνδέεται με το παρακάτω  ερευνητικό πρόγραμμα: “Nose to Brain Delivery of NG-101 via the Olfactory Region for the Regenerative Treatment of Multiple Sclerosis Using Novel Multifunctional Biomaterials Combined with a Medical Device”.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:
1.    Πτυχίο A.E.I. Χημικού Μηχανικού
2.    Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης και κατά προτίμηση στην υπολογιστική μηχανική βιοϊατρικών και βιολογικών συστημάτων
3.    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4.    Προηγούμενη εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα:
-  Μαθηματική προσομοίωση δυναμικών συστημάτων
-  Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων
-  Υπολογιστική ρευστομηχανική
-  Μηχανική βιολογικών συστημάτων
-  Μοριακή προσομοίωση
5.    Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
6.    Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
7.    Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, γνώσεις προγραμματισμού σε Fortran, C/C++,κλπ. και γνώση πακέτων λογισμικού Matlab, Mathematica, ANSYS Fluent, CFD Simulation Software, κλπ.

Επικοινωνία:

Professor Emeritus Costas Kiparissides
Department of Chemical Engineering
Aristotle University of Thessaloniki &
Chemical Process & Energy Resources Institute
Centre for Research and Technology Hellas
P.O. Box 472, 541 24 Thessaloniki, Greece
Tel.: (0030) 2310-498 161, 996211
e-mail: costas.kiparissides@cperi.certh.gr
             costas.kiparissides@eng.auth.gr
Web: http://lpre.cperi.certh.gr

Είναι διαθέσιμη για κάλυψη με χρηματοδότηση θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Ιnstitut National Polytechnique de Toulouse, Γαλλία.

Το θέμα της διδακτορικής έρευνας αφορά σε "Chemical Vapor Deposition (CVD) processed silicon oxynitrides and oxycarbides coatings for aqueous corrosion barriers".

Πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.

  PhD-INP Toulouse
Όνομα: PhD position on sililicon oxide based materials.pdf, Ανέβηκε: 10/1/2018 20:34, Μέγεθος: 400kb
  Δελτίο Τύπου
Όνομα: ΔΤ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ_ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ_ΙΙΙ.pdf, Ανέβηκε: 18/12/2017 13:56, Μέγεθος: 494kb