Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Η Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (ΜΔΕΠΣ), στα πλαίσια ερευνητικού έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναζητεί δύο συνεργάτες, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

Θα αξιολογηθούν θετικά η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, η επαφή με Διεργασίες Μηχανικής (Process Engineering) και η καλή επαφή με υπολογιστικά εργαλεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα : assim@chemeng.ntua.gr, 2107723218, 2107721024 και arab@chemeng.ntua.gr, 2107723135.

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Η εταιρεία TECH-LINE S.A. αναζητεί χημικό μηχανικό για στελέχωση του τμήματος  πωλήσεων της. Η εταιρεία ασχολείται με τον ποιοτικό έλεγχο στους τομείς του φαρμάκου, των καλλυντικών, των τροφίμων και των πετρελαιοειδών.

Υπεύθυνη επικοινωνίας : κα Χατζηβασιλείου Μαρίνα -  Τηλ.: 2105281990

Αποστολή βιογραφικών  : contact@techlinesa.com  -  fax: 2105222965 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

The Politecnico of Torino is awarding up to 28 research scholarships to candidates holding a Master’s Degree and willing to undertake a research activity at Doctoral level at the Politecnico of Torino.

Applications may be submitted by those who meet the following criteria on the expiry date of this call for applications:
1. Academic qualifications: MSc Degree awarded in foreign countries: candidates with the title of Master’s Degree (i.e. 2° level title, as defined by the Bologna Process), issued by a foreign, academic and accredited University, granting admission to PhD Programmes in the country of issuance. Any application submitted by candidates with a Master Degree’s issued by an Italian University or a Vocational Institution or a non-recognized University will NOT be accepted.
2. Age limit: candidates shall be less than 30 years of age on 16th November 2017.
3. Motivation letter: candidates should upload a motivation letter showing in particular their interest in carrying out the specific research activity they are applying to on a continuous basis from 1st March 2018 to 31st October 2018 and in continuing their studies at the Politecnico of Torino by applying to the Call for admission of the PhD programmes (starting on 1st November 2018).
4. Endorsement letter of the scientific responsible of the Project: candidates should upload a commitment letter from the scientific responsible of the chosen project, stating his/her availability to collaborate with the candidate. It’s candidate’s responsibility to contact him/her by email to request it (the email address is indicated on the project descriptive sheet).

APPLICATIONS open on Monday 16th October on APPLY@POLITO

Deadline for submissions: 16th November 2017

You can find the Call for application and more information about the research proposals at the following link:

http://dottorato.polito.it/en/research_scholarships

Πληροφορίες στα συνημμένα:

 

  IMPRS-LS Flyer 2017
Όνομα: IMPRS-LS Flyer 2017.pdf, Ανέβηκε: 22/9/2017 19:15, Μέγεθος: 466kb
  IMPRS_Neuroscience_2017
Όνομα: IMPRS_Neuroscience_2017.pdf, Ανέβηκε: 22/9/2017 19:16, Μέγεθος: 424kb

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Αντικείμενο:

«Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων».
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σύνδεσμο

http://www.iceht.forth.gr/jobs/PROKIRIKSI%202_WEB.pdf

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

PhD Studentship: Residues Pre-treatment for a Better Performance as Feedstock in Advanced Thermal Treatments under a Circular Waste-to-bioeconomy Scenario.

Πληροφορίες:


http://www.jobs.ac.uk/job/BDU789/phd-studentship-residues-pre-treatment-for-a-better-performance-as-feedstock-in-advanced-thermal-treatments-under-a-circular-waste-to-bioeconomy-scenario/

Contact person: Dr. Vasiliki K Skoulou; v.skoulou@hull.ac.uk, (0) 1482 465116.  School of Engineering and Computer Science, University of Hull.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η "Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας", R-NanoLab (http://nanolab.chemeng.ntua.gr) της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έναν Senior Researcher ως επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου /  παροχής  υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • 2 χρόνια σχετικής εργασιακής/ερευνητικής εμπειρίας
  • Εμπειρία σε διαχείριση συστάδων υπολογιστών (cluster)
  • Γνώση FORTRAN, Matlab, ANSYS
  • Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους, μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στη Μηχανική και την  Επιστήμη Υλικών
  • Εμπειρία σε multi-scale modelling  

Παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στoν κ. Κώστα Χαριτίδη, στο charitidis@chemeng.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 772 3323

ABB Corporate Research in Switzerland has open positions for internships, starting in September or October 2017.

Further details can be found in the attached advertisement.

  Internships in Polymer Technology
Όνομα: Internship in Polymer Technology.pdf, Ανέβηκε: 5/7/2017 14:25, Μέγεθος: 25kb