ΕπιτροπέςΣχολής
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
A. Ανδρεόπουλος, Καθηγ., Συντονιστής
Ε. Παυλάτου, Καθηγ.
Ε. Βουτσάς, Αν. Καθηγ.
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγ.
Δ. Καρώνης, Αν. Καθηγ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΜΕΑ: Oμάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Σ. Τσιβιλής, Καθηγ., Συντονιστής, μέλος ΜΟΔΙΠ ΕΜΠ
Δ. Καρώνης, Αν. Καθηγ.
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγ.
Χ. Κυρανούδης, Καθηγ.
Ε. Κορωνάκη, ΕΔΙΠ
Ν. Παναγιώτου, ΕΔΙΠ
Α. Παπαδημητρίου, Γραμματεία

Γραφείο Τεχνικής Μέριμνας
M. Κατσιώτη, Καθηγ., Συντονίστρια
Α. Αβραμίδης, ΕΔΙΠ
Ζ. Κατσανεβάκη, ΕΔΙΠ
Ι. Σέμπος, ΕΔΙΠ
Ε. Ντάφλου, ΕΔΙΠ
Π. Σχοινάς, ΕΔΙΠ
Ρ. Δοντά,ΙΔΑΧ, Γραμματειακή Υποστήριξη

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κ. Μαγουλάς, Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής
Κ. Χαριτίδης, Αναπλ. Κοσμήτορα, Καθηγητής
N. Παπαγιαννάκος, Καθηγητής (Συντονιστής)
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής
A. Μοροπούλου, Καθηγήτρια
Θ. Θεοδώρου, Καθηγητής
Γ. Λυμπεράτος, Καθηγητής
Α. Δέτση, Αναπλ. Καθηγήτρια
Ε. Καραμέτου, Υπεύθυνη Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΙΔΑΧ

Οργανωτική Επιτροπή για τα 100 χρόνια της Σχολής
Δ. Κέκος, Καθηγητής, Συντονιστής
Ε. Παυλάτου, Αν. Καθηγ.
Μ. Κροκίδα, Αν. Καθηγ.
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγ.
Ε. Κούκιος, Ομ. Καθηγ.

Οργανωτική Επιτροπή για to 12o ΠΕΣΧΜ
Ε. Βουτσάς, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Ε. Παυλάτου, Καθηγήτρια
Μ. Κροκίδα, Καθηγήτρια
Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής
Π. Ταραντίλη, Καθηγήτρια
Κ. Κορδάτος, Αναπλ. Καθηγητής
Δ. Καρώνης, Αναπλ. Καθηγητής
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγ.