ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών, κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, θα εφαρμοστεί μία σειρά από Μεταβατικές Ρυθμίσεις, για την πλειονότητα των φοιτητών της Σχολής σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, με εξαίρεση τους φοιτητές του πρώτου (1ου) και τρίτου (3ου), οι οποίοι ακολουθούν ήδη το Νέο ΠΣ και δεν τους αφορούν οι εν λόγω ρυθμίσεις.

Σημειώνεται ότι, οι φοιτητές οι οποίοι κατά το τρέχον ακαδ. έτος εγγράφονται στο ένατο (9ο) ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών, ακολουθούν το Προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών όσον αφορά τα μαθήματα του 9ου και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας  του 10ου εξαμήνου, ενώ για τα υπόλοιπα εξάμηνα (1ο – 8ο) εναρμονίζονται με τις ισχύουσες Μεταβατικές Ρυθμίσεις.

Από το επόμενο ακαδ. έτος (2019-2020) όλοι οι φοιτητές, ανεξαιρέτως εξαμήνου, ακολουθούν το Νέο ΠΣ.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις Μεταβατικές Ρυθμίσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, όπως επίσης και ένα αρχείο στο οποίο αναφέρονται οι αντιστοιχίσεις όλων των μαθημάτων του ΠΠΣ σε σχέση με το ΝΠΣ. Επιλέγοντας τον κωδικό ή τον τίτλο του μαθήματος του ΠΠΣ (αριστερή στήλη) που μας ενδιαφέρει, χρωματίζεται το αντίστοιχο μάθημα του ΝΠΣ (δεξιά στήλη).

Το προσεχές διάστημα θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα της Σχολής forum, σχετικά με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο πέραν των ανωτέρω (μεταβατικές ρυθμίσεις, αντιστοιχίσεις μαθημάτων) θα περιλαμβάνει και μια σειρά χρήσιμων πληροφοριών, (υλοποίηση ΝΠΣ, ωριαίο ΠΣ, φύλλα ταυτότητας μαθημάτων, πιστωτικές μονάδες, FAQ’s κτλ). Σε αυτή την πλατφόρμα θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να εκφράζει τις απορίες του σχετικά με το Νέο ΠΣ και την εφαρμογή αυτού ή να ενημερώνεται για θέματα που έχουν ήδη απαντηθεί σε αντίστοιχες ερωτήσεις.


Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους!