ΣυγκλητικέςΕπιτροπές:ΣυμμετοχήμελώντηςΣχολής
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Τακτικό Μέλος: Γ. Λυμπεράτος
Αναπληρωματικό Μέλος: Β. Ωραιοπούλου
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τακτικό Μέλος: Θ. Θεοδώρου
Αναπληρωματικό Μέλος: Α. Δέτση
Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Τακτικό Μέλος: Κ. Τζιά
Αναπληρωματικό Μέλος: K. Κορδάτος
Επιτροπή Βασικής Έρευνας
Τακτικό Μέλος: Γ. Κακάλη
Αναπληρωματικό Μέλος: Α. Παπαθανασίου
Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων
Τακτικό Μέλος: Ι. Ζιώμας
Αναπληρωματικό Μέλος: Φ. Ζαννίκος
Επιτροπή Η/Υ και Δικτύων
Τακτικό Μέλος: Ν. Τσουκιάς
Αναπληρωματικό Μέλος: Α. Μπακόλας
Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Τακτικό Μέλος: Α. Παππά
Αναπληρωματικό Μέλος: Ε. Τόπακας
Επιτροπή Θεσμών & Στρατηγικής
Τακτικό Μέλος: Α. Ανδρεόπουλος
Αναπληρωματικό Μέλος: Ν. Παπαγιαννάκος
Επιτροπή Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων
Τακτικό Μέλος: Π. Βασιλείου
Αναπληρωματικό Μέλος: Φ. Τσόπελας
Επιτροπή Κληροδοτημάτων του Ιδρύματος
Τακτικό Μέλος: Κ. Μαγουλάς
Αναπληρωματικό Μέλος: Π. Ταραντίλη
Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιοποίησης των Διαθεσίμων του Ιδρύματος
Τακτικό Μέλος: Κ. Δ. Παπασπυρίδης
Αναπληρωματικό Μέλος: Α. Τσακανίκας
Επιτροπή Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο
Τακτικό Μέλος: Α. Μουτσάτσου
Αναπληρωματικό Μέλος: Λ. Ζουμπουλάκης
Επιτροπή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΜΠ
Τακτικό Μέλος: Μ. Λοϊζίδου
Αναπληρωματικό Μέλος: Α. Βλυσίδης
Επιτροπή Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ποιότητας Ζωής
Τακτικό Μέλος: Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη
Αναπληρωματικό Μέλος: Σ. Βουγιούκα